O szkoleniach

Autorami i prowadzącymi szkolenia są regionalni liderzy edukacji, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, których rozległa i gruntowna wiedza poparta jest długoletnią praktyką. Są wśród nich: nauczyciele, dyrektorzy, wykładowcy akademiccy, terapeuci, trenerzy, autorzy podręczników i materiałów edukacyjnych oraz współpracownicy instytucji naukowych.

Szkolenia są realizowane wyłącznie w formie online.

Prowadzący szkolenia

Olga Tórz-Wciórka

nauczycielka z szesnastoletnim stażem i bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, logopedka i glottodydaktyczka, trenerka umiejętności społeczno-emocjonalnych, szkolna liderka Oceniania Kształtującego i koordynatorka „Szkoły dla innowatora”.

Zakres tematyczny szkoleń: edukacja przyszłości, innowacyjność i kreatywność w pracy nauczyciela oraz ucznia, nowoczesne metody i narzędzia edukacyjne, gry dydaktyczne, problem autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu

Olga Tórz-Wciórka
Zobacz propozycje szkoleń

Edyta Borowicz-Czuchryta

nauczycielka w szkole podstawowej, wykładowczyni w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, ambasadorka programu eTwinning. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w kraju i za granicą. Od lipca 2018 r. ekspertka Microsoft Innovative Educator Experts.

Zakres tematyczny szkoleń: narzędzia Microsoft, MS Teams, nauczanie zdalne, FLIPGRID

Edyta Borowicz-Czuchryta
Zobacz propozycje szkoleń

Aleksandra Schild

wicedyrektorka szkoły podstawowej odpowiedzialna za kształcenie uczniów imigrantów, nauczycielka języka polskiego jako obcego, uczestniczka konferencji dotyczących uczniów z doświadczeniem migracji.

Zakres tematyczny szkoleń: uczeń z doświadczeniem migracji

Aleksandra Schild
Zobacz propozycje szkoleń

Marta Siwak

pomysłodawczyni i dyrektorka Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie, z zamiłowania nauczycielka, terapeutka młodzieży. Trenerka, prelegentka konferencji edukacyjnych, od 2011 r. realizatorka projektów w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Zakres tematyczny szkoleń: gry na lekcjach, neurodydaktyka w praktyce szkolnej, dyscyplina na lekcji, nauczanie zdalne, Microsoft Teams

Marta Siwak
Zobacz propozycje szkoleń

Żaneta Rachwaniec

psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka, wykładowczyni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Wyższej Szkoły Humanitas. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce psychologicznej.

Zakres tematyczny szkoleń: samobójstwa, zachowania rezygnacyjne, samookaleczenia, profilaktyka zaburzeń nastroju, zagrożenia w życiu współczesnego nastolatka, profilaktyka uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych

Żaneta Rachwaniec
Zobacz propozycje szkoleń

Sylwia Międzybrodzka

coach, mentorka i tutorka 2. stopnia, certyfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny. Prelegentka m.in. na NIDA English Teaching Market i Kongresie Zarządzania Oświatą OSSKO. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Kolegium Tutorów.

Zakres tematyczny szkoleń: design thinking, tutoring, narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela, techniki notowania, pozytywna dyscyplina, metoda eksperymentu, przeciwdziałanie stresowi

Sylwia Międzybrodzka
Zobacz propozycje szkoleń

Beata Florek

doświadczona nauczycielka z ponad 30-letnim stażem pracy, dyrektorka, konsultantka ds. kadry kierowniczej, szkoleniowiec i wykładowczyni akademicka

Zakres tematyczny szkoleń: odpowiedzialność prawna nauczycieli, odpowiedzialność prawna i obowiązki rodziców względem szkoły, rada pedagogiczna jako organ szkoły – zasady funkcjonowania i dokumentowania jej prac

Beata Florek
Zobacz propozycje szkoleń

Joanna Piećko-Szopińska

coach, mentor, psycholog, szkoleniowiec i dyrektorka szkoły z wieloletnim doświadczeniem.

Zakres tematyczny szkoleń: ocenianie kształtujące, metody nauczania, WSO, innowacje i eksperymenty dydaktyczne, kompetencje kluczowe w szkole, projekty edukacyjne, rozwój osobisty nauczyciela, profilaktyka wypalenia zawodowego

Joanna Piecko-Szopińska
Zobacz propozycje szkoleń

Anna Piotrowicz

psycholożka i psychoterapeutka, pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Zawodowo związana z instytucjami oświatowymi. Praktyczka metody Kids Skills w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, trenerka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, autorka pomocy terapeutycznych i edukacyjnych.

Zakres tematyczny szkoleń: wsparcie w związku z pandemią, regulacja emocji, biblioterapia, praca z lękiem, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, motywacja

Anna Piotrowicz
Zobacz propozycje szkoleń

Joanna Pomagruk

trenerka kompetencji miękkich, mediatorka ds. cywilnych, karnych i nieletnich, wykładowczyni. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, społecznych i komunikacyjnych.

Zakres tematyczny szkoleń: mediacje, skuteczna komunikacja, zarządzanie konfliktem, prawa i obowiązki uczniów, stres i wypalenie zawodowe

Joanna Pomagruk
Zobacz propozycje szkoleń

Hanna Wąż

trenerka mówienia i kompetencji miękkich od 25 lat współpracująca z sektorem edukacji. Ściśle związana z nurtami innowacji w edukacji, założycielka wielu projektów rozwojowych. Zapraszana jako ekspert na konferencje i szkolenia w całej Polsce.

Zakres tematyczny szkoleń: zarządzanie sytuacją stresową, metody aktywizujące, skuteczna komunikacja, sposoby na godzinę wychowawczą, budowanie zespołu, budowanie poczucia własnej wartości, zarządzanie emocjami, motywacja, innowacje w edukacji

Hanna Wąż
Zobacz propozycje szkoleń
Szkolenie na życzenie
Wśród proponowanych szkoleń nie ma tego, na którym Ci zależy? Napisz, jakie masz potrzeby szkoleniowe. Dobierzemy spośród współpracujących z nami specjalistów osobę, która najlepiej je zrealizuje i zorganizujemy szkolenie dla Twojej rady pedagogicznej.
Zobacz także pozostałą ofertę szkoleń
Cennik
Ceny szkoleń autorskich są uzależnione od tematu, prowadzącego oraz długości trwania spotkania. W wypadku zakupu większej liczby szkoleń obowiązują rabaty.

Kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość, korzystając z formularza
Zadzwoń do koordynatora szkoleń w Twoim regionie
Formularz kontaktowy

Współadministratorami danych osobowych są: Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora, al. Grunwaldzka 413,80-309 Gdańsk („IRE”) oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego, do czasu posiadania przez współadministratorów produktów i usług skierowanych do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające współadministratorom narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organy ścigania, organy podatkowe lub inne organy i instytucje publiczne. Jeżeli współadministratorzy będą przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, będą wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i by zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn wobec przetwarzania danych w związku z takim marketingiem bezpośrednim.

Możesz realizować swoje uprawnienia względem każdego ze współadministratorów z osobna, pisząc pod adresem:
dane.osobowe@gwo.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez GWO,
dane.osobowe@ire.edu.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez IRE.