O szkoleniach

Autorami i prowadzącymi szkolenia są regionalni liderzy edukacji, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, których rozległa i gruntowna wiedza poparta jest długoletnią praktyką. Są wśród nich: nauczyciele, dyrektorzy, wykładowcy akademiccy, terapeuci, trenerzy, autorzy podręczników i materiałów edukacyjnych oraz współpracownicy instytucji naukowych.

Szkolenia są realizowane wyłącznie w formie online.

Prowadzący szkolenia

Marta Siwak

pomysłodawczyni i dyrektorka Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie, z zamiłowania nauczycielka, terapeutka młodzieży. Trenerka, prelegentka konferencji edukacyjnych, od 2011 r. realizatorka projektów w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Zakres tematyczny szkoleń: gry na lekcjach, neurodydaktyka w praktyce szkolnej, dyscyplina na lekcji, nauczanie zdalne, Microsoft Teams

Zobacz propozycje szkoleń

Żaneta Rachwaniec

psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka, wykładowczyni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Wyższej Szkoły Humanitas. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce psychologicznej.

Zakres tematyczny szkoleń: samobójstwa, zachowania rezygnacyjne, samookaleczenia, profilaktyka zaburzeń nastroju, zagrożenia w życiu współczesnego nastolatka, profilaktyka uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych

Zobacz propozycje szkoleń

Sylwia Międzybrodzka

coach, mentorka i tutorka 2. stopnia. Prelegentka m.in. na NIDA English Teaching Market i Kongresie Zarządzania Oświatą OSSKO. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Kolegium Tutorów.

Zakres tematyczny szkoleń: design thinking, tutoring, narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Zobacz propozycje szkoleń

Beata Florek

doświadczona nauczycielka z ponad 30-letnim stażem pracy, dyrektorka, konsultantka ds. kadry kierowniczej, szkoleniowiec i wykładowczyni akademicka

Zakres tematyczny szkoleń: odpowiedzialność prawna nauczycieli, odpowiedzialność prawna i obowiązki rodziców względem szkoły, rada pedagogiczna jako organ szkoły – zasady funkcjonowania i dokumentowania jej prac

Zobacz propozycje szkoleń

Joanna Piećko-Szopińska

coach, mentor, psycholog, szkoleniowiec i dyrektorka szkoły z wieloletnim doświadczeniem.

Zakres tematyczny szkoleń: ocenianie kształtujące, metody nauczania, WSO, innowacje i eksperymenty dydaktyczne, kompetencje kluczowe w szkole, projekty edukacyjne, rozwój osobisty nauczyciela, profilaktyka wypalenia zawodowego

Zobacz propozycje szkoleń
Szkolenie na życzenie
Wśród proponowanych szkoleń nie ma tego, na którym Ci zależy? Napisz, jakie masz potrzeby szkoleniowe. Dobierzemy spośród współpracujących z nami specjalistów osobę, która najlepiej je zrealizuje i zorganizujemy szkolenie dla Twojej rady pedagogicznej.
Cennik
Ceny szkoleń autorskich są uzależnione od tematu, prowadzącego oraz długości trwania spotkania. W wypadku zakupu większej liczby szkoleń obowiązują rabaty.

Kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość, korzystając z formularza
Zadzwoń do koordynatora szkoleń w Twoim regionie
Formularz kontaktowy

Współadministratorami danych osobowych są: Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora, al. Grunwaldzka 413,80-309 Gdańsk („IRE”) oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego, do czasu posiadania przez współadministratorów produktów i usług skierowanych do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające współadministratorom narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organy ścigania, organy podatkowe lub inne organy i instytucje publiczne. Jeżeli współadministratorzy będą przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, będą wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i by zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn wobec przetwarzania danych w związku z takim marketingiem bezpośrednim.

Możesz realizować swoje uprawnienia względem każdego ze współadministratorów z osobna, pisząc pod adresem:
dane.osobowe@gwo.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez GWO,
dane.osobowe@ire.edu.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez IRE.