O szkoleniach

Szkolenia prowadzą konsultanci dydaktyczni Akademii GWO - są wśród nich doświadczeni nauczyciele, dyrektorzy szkół, egzaminatorzy, autorzy podręczników i materiałów edukacyjnych, wykładowcy akademiccy oraz współpracownicy instytucji naukowych.

Część szkoleń jest realizowana zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Uczestnik otrzymuje materiały warsztatowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Szkolenia Akademii GWO są zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

Tematy szkoleń
 1. Cyfrowa lekcja z pomysłem
  zobacz szczegóły
 2. Praktyczne narzędzia i metody nauczania
 3. Nauczyciel w sieci
  zobacz szczegóły
 4. Jak komunikować się za pomocą internetu – możliwości i zagrożenia
 5. Cyberprzemoc wśród uczniów
  zobacz szczegóły
 6. Jak reagować na agresję w internecie i jak jej zapobiegać
 7. Siecioholizm
  zobacz szczegóły
 8. Uzależnienie uczniów od internetu i metody profilaktyki
 9. Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie
  zobacz szczegóły
 10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce
 11. Mieć głowę do nauki
  zobacz szczegóły
 12. Jak nauczyć dzieci sztuki uczenia się
 13. Kreatywna edukacja
  zobacz szczegóły
 14. O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji
 15. Kreatywna edukacja 2
  zobacz szczegóły
 16. Wykorzystanie metod kreatywnych na lekcji
 17. Sztuka komunikacji w szkole
  zobacz szczegóły
 18. Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami oraz kształtować właściwe nawyki komunikacyjne
 19. Porozumienie i współpraca
  zobacz szczegóły
 20. Jak budować konstruktywne relacje z rodzicami
 21. Pomóc uczniowi, pomóc sobie
  zobacz szczegóły
 22. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów
 23. ADHD. Jak sobie z nim radzić?
  zobacz szczegóły
 24. Propozycje pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową
 25. Z komputerem i bez
  zobacz szczegóły
 26. Programowanie w klasach 1–3
 27. Sposób na lekturę
  zobacz szczegóły
 28. Jak zachęcać do czytania najmłodszych uczniów?
 29. Kształcenie wyobraźni geometrycznej
  zobacz szczegóły
 30. w klasach 1–3 szkoły podstawowej
 31. Trzmiel w muchomorach
  zobacz szczegóły
 32. Pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych uczniów
 33. Woda, powietrze, zjawiska atmosferyczne
  zobacz szczegóły
 34. Pomysły na eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej
 35. Ta straszna matematyka?
  zobacz szczegóły
 36. Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić
 37. Przygotowujemy do algebraizacji
  zobacz szczegóły
 38. O budowaniu fundamentów na matematyce
 39. Płaskie i przestrzenne
  zobacz szczegóły
 40. Jak kształtować wyobraźnię geometryczną?
Skomponuj pakiet trzech szkoleń

Proponujemy możliwość zakupu pakietu trzech dowolnie wybranych szkoleń z oferty Akademii GWO ze zniżką 15%. Warunkiem jest dokonanie jednej płatności za cały pakiet.


W przygotowaniu kolejne propozycje szkoleń.
Cena szkoleń
Koszt każdego ze szkoleń wynosi 1150 zł brutto.

Ze względu na wygodę uczestników zajęcia odbywają się w placówce, która wykupiła szkolenie (zapewnienie sali wykładowej leży po stronie szkoły). Szkolenia online odbywają się na platformie LiveWebinar. Dostęp do platformy zapewnia Akademia GWO.

W trosce o efektywność zajęć ustaliliśmy maksymalną wielkość grupy na 50 osób. W wypadku, gdy liczba nauczycieli w szkole jest większa, konieczne będzie dodatkowe uzgodnienie warunków (w tym miejsca, terminu i ceny).

Przy zamówieniu większej liczby szkoleń możliwe jest negocjowanie ceny. W tym celu należy skontaktować się z naszym koordynatorem w wybranym regionie.

Kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość, korzystając z formularza
Zadzwoń do koordynatora szkoleń w Twoim regionie
Formularz kontaktowy

Współadministratorami danych osobowych są: Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora, al. Grunwaldzka 413,80-309 Gdańsk („IRE”) oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego, do czasu posiadania przez współadministratorów produktów i usług skierowanych do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające współadministratorom narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organy ścigania, organy podatkowe lub inne organy i instytucje publiczne. Jeżeli współadministratorzy będą przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, będą wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i by zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn wobec przetwarzania danych w związku z takim marketingiem bezpośrednim.

Możesz realizować swoje uprawnienia względem każdego ze współadministratorów z osobna, pisząc pod adresem:
dane.osobowe@gwo.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez GWO,
dane.osobowe@ire.edu.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez IRE.