Dlaczego warto szkolić się z Akademią GWO?

Profesjonalizm
akredytacja Pomorskiego
Kuratora Oświaty 69/2019
Doświadczenie
ponad 220
różnych tematów szkoleń w ciągu blisko 20 lat
Wiarygodność
330000
uczestników szkoleń
Jakość i uznanie
5,5*
średnia ocen w skali 1–6
96%*
uczestników poleca nasze szkolenia
Akademię GWO założyli pedagodzy. Nasi autorzy i redaktorzy to także w większości nauczyciele. Podobnie konsultanci, którzy od lat prowadzą warsztaty metodyczne w całej Polsce. Czerpiemy inspirację z dorobku nauczycieli, ale też od 25 lat wdrażamy własne pomysły edukacyjne.

Akademia GWO jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Instytut Rozwoju Edukacji – Fundację im. Adama Mysiora, wpisaną do ewidencji przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 5/2017.

W roku 2019, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi organizacji placówek doskonalenia nauczycieli, Akademia GWO uzyskała akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie szkoleń dla nauczycieli na terenie całego kraju. Numer akredytacji
z dnia 22 lipca 2019 r.: 69/2019.

*Na podstawie badania w grupie ponad 20 000 respondentów – uczestników szkoleń.
Tematyka szkoleń
 1. Siecioholizm
  zobacz szczegóły
 2. Uzależnienie uczniów od internetu i metody profilaktyki
 3. Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie
  zobacz szczegóły
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce
 5. Kreatywna edukacja 2
  zobacz szczegóły
 6. Wykorzystanie metod kreatywnych na lekcji
 7. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  zobacz szczegóły
 8. Jak przygotować uczniów do nowego egzaminu?
 9. Egzamin ósmoklasisty z matematyki
  zobacz szczegóły
 10. Jak mądrze do niego przygotować?
 11. Mieć głowę do nauki
  zobacz szczegóły
 12. Jak nauczyć dzieci sztuki uczenia się
 13. Sztuka komunikacji w szkole
  zobacz szczegóły
 14. Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami oraz kształtować właściwe nawyki komunikacyjne
 15. Z komputerem i bez
  zobacz szczegóły
 16. Programowanie w klasach 1–3
 17. Porozumienie i współpraca
  zobacz szczegóły
 18. Jak budować konstruktywne relacje z rodzicami
 19. Pomóc uczniowi, pomóc sobie
  zobacz szczegóły
 20. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów
 21. Sposób na lekturę
  zobacz szczegóły
 22. Jak zachęcać do czytania najmłodszych uczniów?
 23. ADHD. Jak sobie z nim radzić?
  zobacz szczegóły
 24. Propozycje pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową
 25. Cyberprzemoc wśród uczniów
  zobacz szczegóły
 26. Jak reagować na agresję w internecie i jak jej zapobiegać
 27. Cyfrowa lekcja z pomysłem
  zobacz szczegóły
 28. Praktyczne narzędzia i metody nauczania
 29. Nauczyciel w sieci
  zobacz szczegóły
 30. Jak komunikować się za pomocą internetu – możliwości i zagrożenia
 31. Kreatywna edukacja
  zobacz szczegóły
 32. O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji
 33. Kształcenie wyobraźni geometrycznej
  zobacz szczegóły
 34. w klasach 1–3 szkoły podstawowej
 35. Woda, powietrze, zjawiska atmosferyczne
  zobacz szczegóły
 36. Pomysły na eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej
 37. Ta straszna matematyka?
  zobacz szczegóły
 38. Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić
 39. Przygotowujemy do algebraizacji
  zobacz szczegóły
 40. O budowaniu fundamentów na matematyce
 41. Trzmiel w muchomorach
  zobacz szczegóły
 42. Pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych uczniów
 43. Płaskie i przestrzenne
  zobacz szczegóły
 44. Jak kształtować wyobraźnię geometryczną?
Skomponuj pakiet trzech szkoleń

Proponujemy możliwość zakupu pakietu trzech dowolnie wybranych szkoleń z oferty Akademii GWO ze zniżką 20%. Warunkiem jest dokonanie jednej płatności za cały pakiet.


W przygotowaniu kolejne propozycje szkoleń

Szkolenia Akademii GWO są zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

Cena szkoleń
Koszt każdego ze szkoleń wynosi 1150 zł brutto.

Ze względu na wygodę uczestników zajęcia odbywają się w placówce, która wykupiła szkolenie (zapewnienie sali wykładowej leży po stronie szkoły). W trosce o efektywność zajęć ustaliliśmy maksymalną wielkość grupy na 50 osób.

W wypadku, gdy liczba nauczycieli w szkole jest większa, konieczne będzie dodatkowe uzgodnienie warunków (w tym miejsca, terminu i ceny).

Przy zamówieniu większej liczby szkoleń możliwe jest negocjowanie ceny. W tym celu należy skontaktować się z naszym koordynatorem w wybranym regionie.
Opinie
Temat szkolenia: Jak radzić sobie z dziećmi z ADHD
Ze szkolenia Akademii GWO korzystamy kolejny raz ze względu na:
- organizację w warunkach szkoły, dostosowaną do czasu pracy nauczycieli
- przygotowanie i przekazanie materiałów szkoleniowych
- rzeczowe, komunikatywne, atrakcyjne w formie przekazanie treści szkoleniowych przez prowadzącego
- przystępną cenę szkolenia

Bożena Kąkol-Osóbka, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
Szkolenie przeprowadzone w dobrym tempie, prowadząca prezentowała bogaty warsztat zawodowy, który wykorzystamy w naszej pracy. Ciepły stosunek do uczestników. Dziękujemy.

Mirosława Antoniewicz, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Wiągu

Temat szkolenia: Nie bójmy się błędów
Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie, z zastosowaniem różnych form pracy. Nauczyciele otrzymali przydatne materiały. Atmosfera panująca na spotkaniu była przyjazna, zachęcająca do otwartości i kreatywności.

Małgorzata Ryman, dyrektor, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu

Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
Szkolenie dotyczące zagadnień matematyki było bardzo interesujące. Prowadząca szkolenie w odpowiedni sposób przekazała różne ciekawe rozwiązania w nauczaniu tego przedmiotu. Najbardziej zainteresowały nas zabawy matematyczne, których przykładów było wiele. Każda z nauczycielek mogła je zaraz wypróbować w praktyce. Koleżanki z I-III zrozumiały też, jakich błędów nie należy popełniać, by zajęcia matematyczne były efektywne i ciekawe.

Bernadeta Kmiotek, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
Forma prowadzenia szkolenia ciekawa, wykorzystane materiały i wskazówki podpowiadają nowe rozwiązania do wykorzystania na zajęciach. Czas operacyjny dobry. Dziękujemy.

Jolanta Zająkała, szefowa zespołu EW, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie

Temat szkolenia: „Ta straszna matematyka ? Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić”
Omówiono szereg ciekawych zagadnień związanych z wprowadzeniem pojęć matematycznych i kształtowaniem umiejętności uczniów kl. I-III. Zapoznano z ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi w omawianym zakresie. Zaprezentowano praktyczne wskazówki przydatne w codziennej pracy z uczniami. Szkolenie w zaprezentowanej formie okazało się bardzo atrakcyjne dla uczestników, a otrzymane materiały godne wykorzystania.

Elżbieta Brzeska, dyrektor, Zespół Szkół nr 1 w Karsinie

Temat szkolenia: Specjalne metody na specjalne potrzeby
Szkolenie przebiegło bardzo sprawnie, było dobrze przygotowane, ciekawe. Podobało się obecnym na szkoleniu nauczycielom. Każdy uczestnik otrzymał materiały, które może wykorzystać w swojej pracy. Osoba, która prowadziła szkolenie przekazywała wiedzę w sposób ciekawy.

Grzegorz Leszczyński, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Męcikale

Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z wykorzystaniem różnych metod pracy (także aktywizujących). Wszystkie zagadnienia przedstawione poglądowo. Nauczyciele zostali zapoznani z korzyściami stosowania Internetu w procesie dydaktycznym. Zostali zapoznani także z płynącymi zagrożeniami i ochroną swoich danych osobowych.

Katarzyna Ciesielska, dyrektor, Publiczne Gimnazjum nr 43 w Łodzi

Temat szkolenia: Trzmiel w muchomorach. Pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych najmłodszych uczniów.
Szkolenie przeprowadzono na poziomie bardzo dobrym pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadząca przedstawiła szeroką gamę różnorodnych ćwiczeń ortograficznych. Niektóre z nich nauczyciele mogli przeżyć podczas szkolenia. Materiały otrzymane po szkoleniu są pomocne dla nauczycieli, którzy mogą je wykorzystać podczas zajęć dydaktycznych by zachęcić uczniów do zabawnej formy nauki ortografii.

Mirosława Dębska, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi

Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
Treść opinii: Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, przedstawiające współczesne formy pracy z wykorzystaniem Internetu. Prowadzący w sposób kompletny i komunikatywny przekazał wiedzę dotyczącą portali społecznościowych. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, w formie ćwiczeń praktycznych. Na szkolenie zostały przygotowane materiały edukacyjne dla uczestników, które są kwintesencją odbytego szkolenia. Całe szkolenie godne polecenia.

Elżbieta Nowak, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu

X
 • Temat szkolenia: Jak radzić sobie z dziećmi z ADHD
  Ze szkolenia Akademii GWO korzystamy kolejny raz ze względu na:
  - organizację w warunkach szkoły, dostosowaną do czasu pracy nauczycieli
  - przygotowanie i przekazanie materiałów szkoleniowych
  - rzeczowe, komunikatywne, atrakcyjne w formie przekazanie treści szkoleniowych przez prowadzącego
  - przystępną cenę szkolenia

  Bożena Kąkol-Osóbka, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

 • Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
  Szkolenie przeprowadzone w dobrym tempie, prowadząca prezentowała bogaty warsztat zawodowy, który wykorzystamy w naszej pracy. Ciepły stosunek do uczestników. Dziękujemy.

  Mirosława Antoniewicz, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Wiągu

 • Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
  Szkolenie dotyczące zagadnień matematyki było bardzo interesujące. Prowadząca szkolenie w odpowiedni sposób przekazała różne ciekawe rozwiązania w nauczaniu tego przedmiotu. Najbardziej zainteresowały nas zabawy matematyczne, których przykładów było wiele. Każda z nauczycielek mogła je zaraz wypróbować w praktyce. Koleżanki z I-III zrozumiały też, jakich błędów nie należy popełniać, by zajęcia matematyczne były efektywne i ciekawe.

  Bernadeta Kmiotek, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

 • Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
  Forma prowadzenia szkolenia ciekawa, wykorzystane materiały i wskazówki podpowiadają nowe rozwiązania do wykorzystania na zajęciach. Czas operacyjny dobry. Dziękujemy.

  Jolanta Zająkała, szefowa zespołu EW, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie

 • Temat szkolenia: Nie bójmy się błędów
  Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie, z zastosowaniem różnych form pracy. Nauczyciele otrzymali przydatne materiały. Atmosfera panująca na spotkaniu była przyjazna, zachęcająca do otwartości i kreatywności.

  Małgorzata Ryman, dyrektor, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu

 • Temat szkolenia: Specjalne metody na specjalne potrzeby
  Szkolenie przebiegło bardzo sprawnie, było dobrze przygotowane, ciekawe. Podobało się obecnym na szkoleniu nauczycielom. Każdy uczestnik otrzymał materiały, które może wykorzystać w swojej pracy. Osoba, która prowadziła szkolenie przekazywała wiedzę w sposób ciekawy.

  Grzegorz Leszczyński, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Męcikale

 • Temat szkolenia: „Ta straszna matematyka ? Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić”
  Omówiono szereg ciekawych zagadnień związanych z wprowadzeniem pojęć matematycznych i kształtowaniem umiejętności uczniów kl. I-III. Zapoznano z ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi w omawianym zakresie. Zaprezentowano praktyczne wskazówki przydatne w codziennej pracy z uczniami. Szkolenie w zaprezentowanej formie okazało się bardzo atrakcyjne dla uczestników, a otrzymane materiały godne wykorzystania.

  Elżbieta Brzeska, dyrektor, Zespół Szkół nr 1 w Karsinie

 • Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
  Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z wykorzystaniem różnych metod pracy (także aktywizujących). Wszystkie zagadnienia przedstawione poglądowo. Nauczyciele zostali zapoznani z korzyściami stosowania Internetu w procesie dydaktycznym. Zostali zapoznani także z płynącymi zagrożeniami i ochroną swoich danych osobowych.

  Katarzyna Ciesielska, dyrektor, Publiczne Gimnazjum nr 43 w Łodzi

 • Temat szkolenia: Trzmiel w muchomorach. Pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych najmłodszych uczniów.
  Szkolenie przeprowadzono na poziomie bardzo dobrym pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadząca przedstawiła szeroką gamę różnorodnych ćwiczeń ortograficznych. Niektóre z nich nauczyciele mogli przeżyć podczas szkolenia. Materiały otrzymane po szkoleniu są pomocne dla nauczycieli, którzy mogą je wykorzystać podczas zajęć dydaktycznych by zachęcić uczniów do zabawnej formy nauki ortografii.

  Mirosława Dębska, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi

 • Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
  Treść opinii: Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, przedstawiające współczesne formy pracy z wykorzystaniem Internetu. Prowadzący w sposób kompletny i komunikatywny przekazał wiedzę dotyczącą portali społecznościowych. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, w formie ćwiczeń praktycznych. Na szkolenie zostały przygotowane materiały edukacyjne dla uczestników, które są kwintesencją odbytego szkolenia. Całe szkolenie godne polecenia.

  Elżbieta Nowak, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu

 • Temat szkolenia: Specjalne metody na specjalne potrzeby
  Rada szkoleniowa przeprowadzona na sposób ciekawy. Przygotowanie merytoryczne bardzo dobre. Na uwagę zasługuję fakt, iż wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia zadawali dużo pytań, na które prowadząca udzielała fachowych odpowiedzi.

  Ewa Rokita, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Czyczkowach

 • Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
  Szkolenie przeprowadzono bardzo sprawnie. Prowadzący potrafił zainteresować prezentowanym tematem, wprowadzając przy tym metody aktywizujące całe grono pedagogiczne. Dziękujemy za przygotowane materiały szkoleniowe, które posłużą jako przypomnienie wiadomości ze szkolenia.

  Mirosława Prychożdenko, przewodnicząca WDN, Szkoła podstawowa nr 1 w Miastku

Kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość, korzystając z formularza
Zadzwoń do koordynatora szkoleń w Twoim regionie
Formularz kontaktowy

Współadministratorami danych osobowych są: Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora, al. Grunwaldzka 413,80-309 Gdańsk („IRE”) oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego, do czasu posiadania przez współadministratorów produktów i usług skierowanych do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające współadministratorom narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organy ścigania, organy podatkowe lub inne organy i instytucje publiczne. Jeżeli współadministratorzy będą przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, będą wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i by zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn wobec przetwarzania danych w związku z takim marketingiem bezpośrednim.

Możesz realizować swoje uprawnienia względem każdego ze współadministratorów z osobna, pisząc pod adresem:
dane.osobowe@gwo.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez GWO,
dane.osobowe@ire.edu.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez IRE.