Dlaczego warto szkolić się z Akademią GWO?

Doświadczenie
ponad 200
różnych tematów szkoleń w ciągu 15 lat
Wiarygodność
300 000
uczestników szkoleń
Jakość
5,5*
średnia uzyskanych ocen (w skali 1–6)
Uznanie
96%*
uczestników poleciłoby nasze szkolenia innym
Akademię GWO założyli pedagodzy. Nasi autorzy i redaktorzy to także w większości nauczyciele. Podobnie konsultanci, którzy od lat prowadzą warsztaty metodyczne w całej Polsce. Czerpiemy inspirację z dorobku nauczycieli, ale też od 25 lat wdrażamy własne pomysły edukacyjne.

Akademia GWO jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Instytut Rozwoju Edukacji – Fundację im. Adama Mysiora, wpisaną do ewidencji przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 5/2017.

*Na podstawie badania w grupie ponad 20 000 respondentów – uczestników szkoleń.
Tematyka szkoleń
 1. Porozumienie i współpraca
  zobacz szczegóły
 2. Jak budować konstruktywne relacje z rodzicami (szkoła podstawowa/gimnazjum/liceum i technikum)
 3. Pomóc uczniowi, pomóc sobie
  zobacz szczegóły
 4. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów (szkoła podstawowa/gimnazjum/liceum i technikum)
 5. Specjalne metody na specjalne potrzeby
  zobacz szczegóły
 6. Edukacja uczniów z trudnościami w nauce (szkoła podstawowa/gimnazjum)
 7. ADHD. Jak sobie z nim radzić?
  zobacz szczegóły
 8. Propozycje pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową (szkoła podstawowa/gimnazjum)
 9. Cyberprzemoc wśród uczniów
  zobacz szczegóły
 10. Jak reagować na agresję w internecie i jak jej zapobiegać (szkoła podstawowa/gimnazjum/liceum i technikum)
 11. Cyfrowa lekcja z pomysłem
  zobacz szczegóły
 12. Praktyczne narzędzia i metody nauczania (szkoła podstawowa)
 13. Nauczyciel w sieci
  zobacz szczegóły
 14. Jak komunikować się za pomocą internetu – możliwości i zagrożenia (szkoła podstawowa/gimnazjum)
 15. Kreatywna edukacja
  zobacz szczegóły
 16. O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji (szkoła podstawowa/gimnazjum)
 17. Woda, powietrze, zjawiska atmosferyczne
  zobacz szczegóły
 18. Pomysły na eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej
 19. Ta straszna matematyka?
  zobacz szczegóły
 20. Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić (edukacja wczesnoszkolna)
 21. Przygotowujemy do algebraizacji
  zobacz szczegóły
 22. O budowaniu fundamentów na matematyce (szkoła podstawowa/gimnazjum)
 23. Trzmiel w muchomorach
  zobacz szczegóły
 24. Pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych uczniów (edukacja wczesnoszkolna)
 25. Płaskie i przestrzenne
  zobacz szczegóły
 26. Jak kształtować wyobraźnię geometryczną? (szkoła podstawowa/gimnazjum)
Skomponuj pakiet trzech szkoleń

Proponujemy możliwość zakupu pakietu trzech dowolnie wybranych szkoleń z oferty Akademii GWO ze zniżką 20%. Warunkiem jest dokonanie jednej płatności za cały pakiet.


W przygotowaniu kolejne propozycje szkoleń
Cena szkoleń
Koszt każdego ze szkoleń oddzielnie wynosi 980 zł brutto. Przy zakupie drugiego szkolenia uzyskuje się 10% rabatu, a w wypadku zakupu trzeciego i kolejnych – 15%. Uwaga! By rabat został naliczony, zakup kolejnych szkoleń musi nastąpić w tym samym roku kalendarzowym.

Ze względu na wygodę uczestników zajęcia odbywają się w placówce, która wykupiła szkolenie (zapewnienie sali wykładowej leży po stronie szkoły). W trosce o efektywność zajęć ustaliliśmy maksymalną wielkość grupy na 50 osób.

W wypadku, gdy liczba nauczycieli w szkole jest większa, konieczne będzie dodatkowe uzgodnienie warunków (w tym miejsca, terminu i ceny).

Proponujemy możliwość zakupu pakietu trzech dowolnie wybranych szkoleń z oferty Akademii GWO ze zniżką 20%. Warunkiem jest dokonanie jednej płatności za cały pakiet.
Opinie
Temat szkolenia: Jak radzić sobie z dziećmi z ADHD
Ze szkolenia Akademii GWO korzystamy kolejny raz ze względu na:
- organizację w warunkach szkoły, dostosowaną do czasu pracy nauczycieli
- przygotowanie i przekazanie materiałów szkoleniowych
- rzeczowe, komunikatywne, atrakcyjne w formie przekazanie treści szkoleniowych przez prowadzącego
- przystępną cenę szkolenia

Bożena Kąkol-Osóbka, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
Szkolenie dotyczące zagadnień matematyki było bardzo interesujące. Prowadząca szkolenie w odpowiedni sposób przekazała różne ciekawe rozwiązania w nauczaniu tego przedmiotu. Najbardziej zainteresowały nas zabawy matematyczne, których przykładów było wiele. Każda z nauczycielek mogła je zaraz wypróbować w praktyce. Koleżanki z I-III zrozumiały też, jakich błędów nie należy popełniać, by zajęcia matematyczne były efektywne i ciekawe.

Bernadeta Kmiotek, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
Szkolenie przeprowadzone w dobrym tempie, prowadząca prezentowała bogaty warsztat zawodowy, który wykorzystamy w naszej pracy. Ciepły stosunek do uczestników. Dziękujemy.

Mirosława Antoniewicz, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Wiągu

Temat szkolenia: Specjalne metody na specjalne potrzeby
Szkolenie przebiegło bardzo sprawnie, było dobrze przygotowane, ciekawe. Podobało się obecnym na szkoleniu nauczycielom. Każdy uczestnik otrzymał materiały, które może wykorzystać w swojej pracy. Osoba, która prowadziła szkolenie przekazywała wiedzę w sposób ciekawy.

Grzegorz Leszczyński, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Męcikale

Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
Forma prowadzenia szkolenia ciekawa, wykorzystane materiały i wskazówki podpowiadają nowe rozwiązania do wykorzystania na zajęciach. Czas operacyjny dobry. Dziękujemy.

Jolanta Zająkała, szefowa zespołu EW, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie

Temat szkolenia: Nie bójmy się błędów
Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie, z zastosowaniem różnych form pracy. Nauczyciele otrzymali przydatne materiały. Atmosfera panująca na spotkaniu była przyjazna, zachęcająca do otwartości i kreatywności.

Małgorzata Ryman, dyrektor, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu

Temat szkolenia: „Ta straszna matematyka ? Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić”
Omówiono szereg ciekawych zagadnień związanych z wprowadzeniem pojęć matematycznych i kształtowaniem umiejętności uczniów kl. I-III. Zapoznano z ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi w omawianym zakresie. Zaprezentowano praktyczne wskazówki przydatne w codziennej pracy z uczniami. Szkolenie w zaprezentowanej formie okazało się bardzo atrakcyjne dla uczestników, a otrzymane materiały godne wykorzystania.

Elżbieta Brzeska, dyrektor, Zespół Szkół nr 1 w Karsinie

Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z wykorzystaniem różnych metod pracy (także aktywizujących). Wszystkie zagadnienia przedstawione poglądowo. Nauczyciele zostali zapoznani z korzyściami stosowania Internetu w procesie dydaktycznym. Zostali zapoznani także z płynącymi zagrożeniami i ochroną swoich danych osobowych.

Katarzyna Ciesielska, dyrektor, Publiczne Gimnazjum nr 43 w Łodzi

Temat szkolenia: Trzmiel w muchomorach. Pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych najmłodszych uczniów.
Szkolenie przeprowadzono na poziomie bardzo dobrym pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadząca przedstawiła szeroką gamę różnorodnych ćwiczeń ortograficznych. Niektóre z nich nauczyciele mogli przeżyć podczas szkolenia. Materiały otrzymane po szkoleniu są pomocne dla nauczycieli, którzy mogą je wykorzystać podczas zajęć dydaktycznych by zachęcić uczniów do zabawnej formy nauki ortografii.

Mirosława Dębska, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi

Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
Treść opinii: Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, przedstawiające współczesne formy pracy z wykorzystaniem Internetu. Prowadzący w sposób kompletny i komunikatywny przekazał wiedzę dotyczącą portali społecznościowych. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, w formie ćwiczeń praktycznych. Na szkolenie zostały przygotowane materiały edukacyjne dla uczestników, które są kwintesencją odbytego szkolenia. Całe szkolenie godne polecenia.

Elżbieta Nowak, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu

X
 • Temat szkolenia: Jak radzić sobie z dziećmi z ADHD
  Ze szkolenia Akademii GWO korzystamy kolejny raz ze względu na:
  - organizację w warunkach szkoły, dostosowaną do czasu pracy nauczycieli
  - przygotowanie i przekazanie materiałów szkoleniowych
  - rzeczowe, komunikatywne, atrakcyjne w formie przekazanie treści szkoleniowych przez prowadzącego
  - przystępną cenę szkolenia

  Bożena Kąkol-Osóbka, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

 • Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
  Szkolenie przeprowadzone w dobrym tempie, prowadząca prezentowała bogaty warsztat zawodowy, który wykorzystamy w naszej pracy. Ciepły stosunek do uczestników. Dziękujemy.

  Mirosława Antoniewicz, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Wiągu

 • Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
  Szkolenie dotyczące zagadnień matematyki było bardzo interesujące. Prowadząca szkolenie w odpowiedni sposób przekazała różne ciekawe rozwiązania w nauczaniu tego przedmiotu. Najbardziej zainteresowały nas zabawy matematyczne, których przykładów było wiele. Każda z nauczycielek mogła je zaraz wypróbować w praktyce. Koleżanki z I-III zrozumiały też, jakich błędów nie należy popełniać, by zajęcia matematyczne były efektywne i ciekawe.

  Bernadeta Kmiotek, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

 • Temat szkolenia: Ta straszna matematyka
  Forma prowadzenia szkolenia ciekawa, wykorzystane materiały i wskazówki podpowiadają nowe rozwiązania do wykorzystania na zajęciach. Czas operacyjny dobry. Dziękujemy.

  Jolanta Zająkała, szefowa zespołu EW, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie

 • Temat szkolenia: Nie bójmy się błędów
  Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie, z zastosowaniem różnych form pracy. Nauczyciele otrzymali przydatne materiały. Atmosfera panująca na spotkaniu była przyjazna, zachęcająca do otwartości i kreatywności.

  Małgorzata Ryman, dyrektor, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu

 • Temat szkolenia: Specjalne metody na specjalne potrzeby
  Szkolenie przebiegło bardzo sprawnie, było dobrze przygotowane, ciekawe. Podobało się obecnym na szkoleniu nauczycielom. Każdy uczestnik otrzymał materiały, które może wykorzystać w swojej pracy. Osoba, która prowadziła szkolenie przekazywała wiedzę w sposób ciekawy.

  Grzegorz Leszczyński, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Męcikale

 • Temat szkolenia: „Ta straszna matematyka ? Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić”
  Omówiono szereg ciekawych zagadnień związanych z wprowadzeniem pojęć matematycznych i kształtowaniem umiejętności uczniów kl. I-III. Zapoznano z ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi w omawianym zakresie. Zaprezentowano praktyczne wskazówki przydatne w codziennej pracy z uczniami. Szkolenie w zaprezentowanej formie okazało się bardzo atrakcyjne dla uczestników, a otrzymane materiały godne wykorzystania.

  Elżbieta Brzeska, dyrektor, Zespół Szkół nr 1 w Karsinie

 • Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
  Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z wykorzystaniem różnych metod pracy (także aktywizujących). Wszystkie zagadnienia przedstawione poglądowo. Nauczyciele zostali zapoznani z korzyściami stosowania Internetu w procesie dydaktycznym. Zostali zapoznani także z płynącymi zagrożeniami i ochroną swoich danych osobowych.

  Katarzyna Ciesielska, dyrektor, Publiczne Gimnazjum nr 43 w Łodzi

 • Temat szkolenia: Trzmiel w muchomorach. Pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych najmłodszych uczniów.
  Szkolenie przeprowadzono na poziomie bardzo dobrym pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadząca przedstawiła szeroką gamę różnorodnych ćwiczeń ortograficznych. Niektóre z nich nauczyciele mogli przeżyć podczas szkolenia. Materiały otrzymane po szkoleniu są pomocne dla nauczycieli, którzy mogą je wykorzystać podczas zajęć dydaktycznych by zachęcić uczniów do zabawnej formy nauki ortografii.

  Mirosława Dębska, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi

 • Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
  Treść opinii: Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, przedstawiające współczesne formy pracy z wykorzystaniem Internetu. Prowadzący w sposób kompletny i komunikatywny przekazał wiedzę dotyczącą portali społecznościowych. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, w formie ćwiczeń praktycznych. Na szkolenie zostały przygotowane materiały edukacyjne dla uczestników, które są kwintesencją odbytego szkolenia. Całe szkolenie godne polecenia.

  Elżbieta Nowak, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu

 • Temat szkolenia: Specjalne metody na specjalne potrzeby
  Rada szkoleniowa przeprowadzona na sposób ciekawy. Przygotowanie merytoryczne bardzo dobre. Na uwagę zasługuję fakt, iż wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia zadawali dużo pytań, na które prowadząca udzielała fachowych odpowiedzi.

  Ewa Rokita, dyrektor, Szkoła Podstawowa w Czyczkowach

 • Temat szkolenia: Nauczyciel w sieci
  Szkolenie przeprowadzono bardzo sprawnie. Prowadzący potrafił zainteresować prezentowanym tematem, wprowadzając przy tym metody aktywizujące całe grono pedagogiczne. Dziękujemy za przygotowane materiały szkoleniowe, które posłużą jako przypomnienie wiadomości ze szkolenia.

  Mirosława Prychożdenko, przewodnicząca WDN, Szkoła podstawowa nr 1 w Miastku

Kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość, korzystając z formularza
Zadzwoń do koordynatora szkoleń w Twoim regionie
Formularz kontaktowy
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: górowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski
Powiaty: milicki
Powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, Jelenia Góra, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, Legnica, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, średzki, świdnicki, wałbrzyski, Wrocław, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: chełmiński, sępoleński, świecki, tucholski
Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: radomszczański
Powiaty: bełchatowski, łaski, Łódź, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
Powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, rawski, Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski, zgierski
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: krakowski, Kraków, myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki
Powiaty: dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów
Powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, Kraków, miechowski, olkuski, proszowicki
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: ciechanowski, garwoliński, legionowski, makowski, miński, mławski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński
Powiaty: gostyniński, grodziski, grójecki, Płock, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski
Powiaty: łosicki, ostrołęcki, ostrowski, Siedlce, siedlecki, sokołowski
Powiaty: kozienicki
Powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, Opole, opolski, prudnicki, strzelecki
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: brzozowski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, sanocki, strzyżowski
Powiaty: stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Powiaty: bieszczadzki, dębicki, jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski
 • Biuro Obsługi Klienta
  e-mail: bok@gwo.pl
  tel.: 583406353
Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, Słupsk, słupski
Powiaty: Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: bielski, żywiecki
Powiaty: Bytom, Chorzów, Częstochowa, częstochowski, Gliwice, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, tarnogórski, Zabrze
Powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, pszczyński, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy
Powiaty: Jastrzębie-Zdrój, raciborski, rybnicki, Rybnik, wodzisławski, zawierciański, Żory
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: ełcki, gołdapski, olecki
Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: kępiński, leszczyński, Leszno, rawicki
Powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki
Powiaty: chodzieski, pilski, złotowski
Powiaty: wolsztyński
Powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, Poznań, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wrzesiński
Koordynatorzy szkoleń w województwie
Powiaty: szczecinecki
Powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, Szczecin, świdwiński, Świnoujście, wałecki