O szkoleniach

Szkolenia prowadzą konsultanci dydaktyczni Akademii GWO - są wśród nich doświadczeni nauczyciele, dyrektorzy szkół, egzaminatorzy, autorzy podręczników i materiałów edukacyjnych, wykładowcy akademiccy oraz współpracownicy instytucji naukowych.

Część szkoleń jest realizowana zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Uczestnik otrzymuje materiały warsztatowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Szkolenia Akademii GWO są zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

Tematy szkoleń
 1. Zdalnie i stacjonarnie
  zobacz szczegóły
 2. Nowe technologie w pracy nauczyciela
 3. Cyfrowa lekcja z pomysłem
  zobacz szczegóły
 4. Praktyczne narzędzia i metody nauczania
 5. Nauczyciel w sieci
  zobacz szczegóły
 6. Jak komunikować się za pomocą internetu – możliwości i zagrożenia
 7. Cyberprzemoc wśród uczniów
  zobacz szczegóły
 8. Jak reagować na agresję w internecie i jak jej zapobiegać
 9. Siecioholizm
  zobacz szczegóły
 10. Uzależnienie uczniów od internetu i metody profilaktyki
 11. Od „chińczyka” do escape roomu
  zobacz szczegóły
 12. Grywalizacja jako innowacyjna metoda nauczania
 13. Szkoła a pandemia
  zobacz szczegóły
 14. Jak odpowiadać na potrzeby edukacyjne uczniów związane z okresem nauczania zdalnego
 15. Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie
  zobacz szczegóły
 16. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce
 17. Mieć głowę do nauki
  zobacz szczegóły
 18. Jak nauczyć dzieci sztuki uczenia się
 19. Kreatywna edukacja
  zobacz szczegóły
 20. O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji
 21. Kreatywna edukacja 2
  zobacz szczegóły
 22. Wykorzystanie metod kreatywnych na lekcji
 23. Sztuka komunikacji w szkole
  zobacz szczegóły
 24. Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami oraz kształtować właściwe nawyki komunikacyjne
 25. Porozumienie i współpraca
  zobacz szczegóły
 26. Jak budować konstruktywne relacje z rodzicami
 27. Pomóc uczniowi, pomóc sobie
  zobacz szczegóły
 28. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów
 29. ADHD. Jak sobie z nim radzić?
  zobacz szczegóły
 30. Propozycje pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową
 31. Z komputerem i bez
  zobacz szczegóły
 32. Programowanie w klasach 1–3
 33. Sposób na lekturę
  zobacz szczegóły
 34. Jak zachęcać do czytania najmłodszych uczniów?
 35. Kształcenie wyobraźni geometrycznej
  zobacz szczegóły
 36. w klasach 1–3 szkoły podstawowej
 37. Trzmiel w muchomorach
  zobacz szczegóły
 38. Pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych uczniów
 39. Woda, powietrze, zjawiska atmosferyczne
  zobacz szczegóły
 40. Pomysły na eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej
 41. Ta straszna matematyka?
  zobacz szczegóły
 42. Co zraża do niej uczniów i jak się przed tym bronić
 43. Przygotowujemy do algebraizacji
  zobacz szczegóły
 44. O budowaniu fundamentów na matematyce
 45. Płaskie i przestrzenne
  zobacz szczegóły
 46. Jak kształtować wyobraźnię geometryczną?
 47. Mózg mnie okłamuje
  zobacz szczegóły
 48. Złudzenia myślowe na lekcjach matematyki
 49. Magiczna matematyka
  zobacz szczegóły
 50. Zagadki, zabawy i ciekawostki
 51. Lekcje, które się pamięta
  zobacz szczegóły
 52. Cenny zbiór pomysłów
 53. Rozprawka da się lubić
  zobacz szczegóły
 54. Jak skutecznie przygotować uczniów do napisania rozprawki na egzaminie po ósmej klasie
 55. Jak uczyć pisarskiej kreatywności
  zobacz szczegóły
 56. Kształcenie umiejętności twórczego pisania
Skomponuj pakiet trzech szkoleń

Proponujemy możliwość zakupu pakietu trzech dowolnie wybranych szkoleń z oferty Akademii GWO ze zniżką 15%. Warunkiem jest dokonanie jednej płatności za cały pakiet.


Cena szkoleń
Koszt każdego ze szkoleń wynosi 1350 zł brutto.

Ze względu na wygodę uczestników zajęcia odbywają się w placówce, która wykupiła szkolenie (zapewnienie sali wykładowej leży po stronie szkoły). Szkolenia online odbywają się na platformie LiveWebinar. Dostęp do platformy zapewnia Akademia GWO.

W trosce o efektywność zajęć ustaliliśmy maksymalną wielkość grupy na 50 osób. W wypadku, gdy liczba nauczycieli w szkole jest większa, konieczne będzie dodatkowe uzgodnienie warunków (w tym miejsca, terminu i ceny).

Przy zamówieniu większej liczby szkoleń możliwe jest negocjowanie ceny. W tym celu należy skontaktować się z naszym koordynatorem w wybranym regionie.

Kontakt

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość, korzystając z formularza
Zadzwoń do koordynatora szkoleń w Twoim regionie
Formularz kontaktowy

Współadministratorami danych osobowych są: Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora, al. Grunwaldzka 413,80-309 Gdańsk („IRE”) oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego, do czasu posiadania przez współadministratorów produktów i usług skierowanych do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające współadministratorom narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organy ścigania, organy podatkowe lub inne organy i instytucje publiczne. Jeżeli współadministratorzy będą przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, będą wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i by zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn wobec przetwarzania danych w związku z takim marketingiem bezpośrednim.

Możesz realizować swoje uprawnienia względem każdego ze współadministratorów z osobna, pisząc pod adresem:
dane.osobowe@gwo.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez GWO,
dane.osobowe@ire.edu.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez IRE.