Wyszukaj szkolenie
Znalezione szkolenia
Priorytet MEiN
Depresja nastolatka. Jak rozpoznać i jak pomóc
Aż 20% młodych ludzi przeżywa epizody depresyjne. Możesz im pomóc.
więcej
Priorytet MEiN
Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych
Potrzeba wrażeń, akceptacja w grupie, uwolnienie od stresu to podstawowe powody sięgania po używki. Jak temu zapobiec?
więcej
Priorytet MEiN
Profilaktyka uzależnień behawioralnych
Uzależnienia behawioralne stają się coraz bardziej powszechne. Jak efektywnie z nimi walczyć?
więcej
Priorytet MEiN
Niewinne żarty czy już prześladowanie
Profilaktyka przemocy szkolnej
Brak poczucia bezpieczeństwa czy podział na wrogie grupy sprzyjają agresji. Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej?
więcej
Priorytet MEiN
Zrozumieć autyzm
Spektrum autyzmu
Z roku na rok rośnie liczba uczniów, u których zdiagnozowano ASD (spektrum zaburzeń autystycznych). Poznaj ich główne problemy i potrzeby.
więcej
Priorytet MEiN
Praca z lękiem u dzieci i młodzieży
Lęk pomaga uniknąć zagrożeń i mobilizuje do działania, ale także paraliżuje i utrudnia normalne funkcjonowanie. Jak pracować z dziećmi, które cierpią na zaburzenia lękowe?
więcej
Priorytet MEiN
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a zadania stawiane przed nauczycielami.
więcej
Priorytet MEiN
Rozwijanie odporności psychicznej u dzieci
Sprawdzone strategie dla nauczycieli, którzy chcą pomóc dzieciom kształtować stabilną psychikę.
więcej
Priorytet MEiN
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
Autyzm, zespół Aspergera, ADHD i inne
Jak dopasować wymagania edukacyjnych do wyjątkowych możliwości i potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami?
więcej

O Akademii

Akademię GWO założyli pedagodzy. Nasi autorzy i redaktorzy to także w większości nauczyciele. Podobnie konsultanci, którzy od lat prowadzą warsztaty metodyczne w całej Polsce. Czerpiemy inspirację z dorobku nauczycieli, ale też od 25 lat wdrażamy własne pomysły edukacyjne.

Akademia GWO jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Instytut Rozwoju Edukacji – Fundację im. Adama Mysiora, wpisaną do ewidencji przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 5/2017.

W roku 2019, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi organizacji placówek doskonalenia nauczycieli, Akademia GWO uzyskała akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie szkoleń dla nauczycieli na terenie całego kraju. Numer akredytacji z dnia 22 lipca 2019 r.: 69/2019.

Pobierz statut Akademii

Wybrani prowadzący i autorzy szkoleń

Anna Jędryczko

edukatorka kompetencji cyfrowych, autorka materiałów edukacyjnych wyróżniona tytułami Microsoft Innovative Educator Expert i Microsoft Innovative Educator Fellow, prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Koordynatorka zespołów trenerskich w projektach związanych z edukacją cyfrową.

Zakres tematyczny szkoleń: pracownia audio-wideo, projektowanie 3D, robotyka, STEAM, nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej

Anna Jędryczko

Sławomir Baturo

nauczyciel informatyki, pasjonat nowych technologii i trener kompetencji cyfrowych wyróżniony tytułami Microsoft Innovative Educator Expert oraz Microsoft Innovative Educator Fellow, twórca materiałów edukacyjnych. Od lat ceni pracę metodą STEAM. W procesie edukacyjnym stawia na samodzielność działań młodych ludzi.

Zakres tematyczny szkoleń: pracownia audio-wideo, projektowanie 3D, STEAM

Sławomir Baturo

Olga Tórz-Wciórka

nauczycielka z szesnastoletnim stażem i bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, logopedka i glottodydaktyczka, trenerka umiejętności społeczno-emocjonalnych, szkolna liderka Oceniania Kształtującego i koordynatorka „Szkoły dla innowatora”.

Zakres tematyczny szkoleń: edukacja przyszłości, innowacyjność i kreatywność w pracy nauczyciela oraz ucznia, nowoczesne metody i narzędzia edukacyjne, gry dydaktyczne, problem autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu

Olga Tórz-Wciórka

Edyta Borowicz-Czuchryta

nauczycielka w szkole podstawowej, wykładowczyni w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, ambasadorka programu eTwinning. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w kraju i za granicą. Ekspertka Microsoft Innovative Educator Experts, nagrodzona Global Teacher Award 2021.

Zakres tematyczny szkoleń: narzędzia Microsoft, MS Teams, nauczanie zdalne, FLIPGRID

Edyta Borowicz-Czuchryta

Aleksandra Schild

wieloletnia wicedyrektorka szkoły podstawowej odpowiedzialna za kształcenie uczniów imigrantów, nauczycielka języka polskiego jako obcego, uczestniczka konferencji dotyczących uczniów z doświadczeniem migracji.

Zakres tematyczny szkoleń: uczeń z doświadczeniem migracji

Aleksandra Schild

Marta Siwak

pomysłodawczyni i dyrektorka Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie, z zamiłowania nauczycielka, terapeutka młodzieży. Trenerka, prelegentka konferencji edukacyjnych, od 2011 r. realizatorka projektów w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Zakres tematyczny szkoleń: gry na lekcjach, neurodydaktyka w praktyce szkolnej, dyscyplina na lekcji, nauczanie zdalne, Microsoft Teams

Marta Siwak

Żaneta Rachwaniec

psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka, wykładowczyni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Wyższej Szkoły Humanitas. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce psychologicznej.

Zakres tematyczny szkoleń: samobójstwa, zachowania rezygnacyjne, samookaleczenia, profilaktyka zaburzeń nastroju, zagrożenia w życiu współczesnego nastolatka, profilaktyka uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych

Żaneta Rachwaniec

Sylwia Międzybrodzka

coach, mentorka i tutorka 2. stopnia, certyfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny. Prelegentka m.in. na NIDA English Teaching Market i Kongresie Zarządzania Oświatą OSSKO. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Kolegium Tutorów.

Zakres tematyczny szkoleń: design thinking, tutoring, narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela, techniki notowania, pozytywna dyscyplina, metoda eksperymentu, przeciwdziałanie stresowi

Sylwia Międzybrodzka

Beata Florek

doświadczona nauczycielka z ponad 30-letnim stażem pracy, dyrektorka, konsultantka ds. kadry kierowniczej, szkoleniowiec i wykładowczyni akademicka

Zakres tematyczny szkoleń: odpowiedzialność prawna nauczycieli, odpowiedzialność prawna i obowiązki rodziców względem szkoły, rada pedagogiczna jako organ szkoły – zasady funkcjonowania i dokumentowania jej prac

Beata Florek

Joanna Piećko-Szopińska

coach, mentor, psycholog, szkoleniowiec i dyrektorka szkoły z wieloletnim doświadczeniem.

Zakres tematyczny szkoleń: ocenianie kształtujące, metody nauczania, WSO, innowacje i eksperymenty dydaktyczne, kompetencje kluczowe w szkole, projekty edukacyjne, rozwój osobisty nauczyciela, profilaktyka wypalenia zawodowego

Joanna Piecko-Szopińska

Anna Piotrowicz

psycholożka i psychoterapeutka, pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Zawodowo związana z instytucjami oświatowymi. Praktyczka metody Kids Skills w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, trenerka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, autorka pomocy terapeutycznych i edukacyjnych.

Zakres tematyczny szkoleń: wsparcie w związku z pandemią, regulacja emocji, biblioterapia, praca z lękiem, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, motywacja

Anna Piotrowicz

Joanna Pomagruk

trenerka kompetencji miękkich, mediatorka ds. cywilnych, karnych i nieletnich, wykładowczyni. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, społecznych i komunikacyjnych.

Zakres tematyczny szkoleń: mediacje, skuteczna komunikacja, zarządzanie konfliktem, prawa i obowiązki uczniów, stres i wypalenie zawodowe

Joanna Pomagruk

Magdalena Wilk-Konieczna

pedagożka, nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne, nauczycielka rewalidacji, terapeutka wczesnej interwencji, polonistka. Specjalizuje się w neurodydaktyce, pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz empatycznej komunikacji.

Zakres tematyczny szkoleń: neurodydaktyka, specjalne potrzeby edukacyjne, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, zachowania trudne, empatyczna komunikacja, wpływ wysokich technologii na rozwój wtórnej dysleksji i zaburzeń ze spektrum autyzmu, ocenianie kształtujące.

Magdalena Wilk-Konieczna

Anna Śniegowska

pedagożka, terapeutka, trenerka umiejętności społecznych, coach. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z problemami adaptacyjnymi i emocjonalno-społecznymi. Wspiera kompetencje rodzicielskie w sposób indywidualny oraz systemowy. Prowadzi konsultacje i warsztaty tematyczne dla nauczycieli.

Zakres tematyczny szkoleń: profilaktyka zaburzeń nastroju, zachowania rezygnacyjne, wypalenie zawodowe, rozwój osobisty nauczyciela

Anna Śniegowska

Joanna Apanasewicz

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, autorka wielu scenariuszy, materiałów edukacyjnych i publikacji w zakresie wprowadzania nowych technologii do edukacji, programowania, a także z obszaru kreatywnych i aktywizujących metod nauczania; członkini grupy Superbelfrzy RP, blogerka, prelegentka na wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Zakres tematyczny szkoleń: multimedia w edukacji, programowanie, MS Teams, matematyka czynnościowa, edukacja wczesnoszkolna

Joanna Apanasewicz

Marta Majorczyk

pedagożka, psychoterapeutka, psycholożka i nauczycielka akademicka, wykorzystująca w swojej pracy elementy coachingu, mentoringu, tutoringu, nakierowana na edukację spersonalizowaną i rozwijanie potencjału uczniów.

Zakres tematyczny szkoleń: profilaktyka zaburzeń nastroju, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, praca z uczniem z niepełnosprawnością, rozwijanie odporności psychicznej, emisja głosu

Marta Majorczyk
Cennik
Ceny szkoleń rozpoczynają się od 1550 zł brutto i są uzależnione od tematu, prowadzącego oraz długości trwania spotkania. W wypadku zakupu większej liczby szkoleń obowiązują rabaty.

Ze względu na wygodę uczestników zajęcia odbywają się w placówce, która wykupiła szkolenie (zapewnienie sali wykładowej leży po stronie szkoły). Szkolenia online odbywają się na platformie LiveWebinar. Dostęp do platformy zapewnia Akademia GWO.

W trosce o efektywność zajęć ustaliliśmy maksymalną wielkość grupy na 50 osób. W wypadku, gdy liczba nauczycieli w szkole jest większa, konieczne będzie dodatkowe uzgodnienie warunków (w tym miejsca, terminu i ceny).

Przy zamówieniu większej liczby szkoleń możliwe jest negocjowanie ceny. W tym celu należy skontaktować się z naszym koordynatorem w wybranym regionie.
Kontakt
Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami
Napisz wiadomość, korzystając z formularza
Zadzwoń do koordynatora szkoleń w Twoim regionie
Formularz kontaktowy

Współadministratorami danych osobowych są: Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora, al. Grunwaldzka 413,80-309 Gdańsk („IRE”) oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego, do czasu posiadania przez współadministratorów produktów i usług skierowanych do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające współadministratorom narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organy ścigania, organy podatkowe lub inne organy i instytucje publiczne. Jeżeli współadministratorzy będą przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, będą wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i by zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn wobec przetwarzania danych w związku z takim marketingiem bezpośrednim.

Możesz realizować swoje uprawnienia względem każdego ze współadministratorów z osobna, pisząc pod adresem:
dane.osobowe@gwo.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez GWO,
dane.osobowe@ire.edu.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez IRE.