Dlaczego warto szkolić się z Akademią GWO?

Doświadczenie
ponad 220
różnych tematów szkoleń w ciągu blisko 20 lat
Wiarygodność
330000
uczestników szkoleń
Jakość
5,5*
średnia uzyskanych ocen (w skali 1–6)
Uznanie
96%*
uczestników poleciłoby nasze szkolenia innym
Akademia GWO zaprasza na szkolenia z zakresu edukacji – dla pojedynczych osób oraz całych rad pedagogicznych. Tematyka naszych warsztatów obejmuje zagadnienia związane z pracą nauczyciela. W trakcie szkoleń zdobędą Państwo wiedzę teoretyczną dotyczącą omawianych kwestii oraz poznają praktyczne rozwiązania mogące się przydać w codziennej pracy z uczniami. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
*Na podstawie badania w grupie ponad 20 000 respondentów – uczestników szkoleń.
Aktualne szkolenia

W przygotowaniu kolejne propozycje szkoleń.

Zaproszenia na te spotkania otrzymają Państwo e-mailem
z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

Refundacja szkolenia

Każda szkoła ma w swoim budżecie część środków przeznaczoną na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pieniądze te mogą być wykorzystane między innymi na refundację opłat za udział w szkoleniach Akademii GWO.

Wystarczy zwrócić się w tej sprawie do dyrekcji szkoły. Jak wynika z naszych danych, ponad 52% nauczycieli, którzy skorzystali z ofert Akademii GWO, uzyskało tą drogą całkowity lub częściowy zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. (poz. 136) w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli informujemy, że zgodnie z § 2 pkt. 1. Akademia GWO jako organizator konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów jest podmiotem, którego obszar działań statutowych obejmuje usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

% nauczycieli, którzy uzyskali zwrot kosztów za uczestnictwo w spotkaniach Akademii GWO

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń, skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane w tym czasie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.